LoginKriž nad Gumpatom

Foto: Vinko Skitek 2010

Križ nad Gumpatom

Križ nad Gumpatom - Slika 1

Opis

Križ je narejen v obliki križeve table, ki ima pet kotno obliko in je obdana s stranicami in dvokapno streho, ki ji dajejo videz lesene kapelice. V tej kapelici je pritrjeno razpelo, pod razpelom pa je kipec Marije in angela.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na tem mestu si je človek v letu 1969 skrajšal življenjske tegobe tako, da se je ustrelil. V tem znamenju je lepo razpelo, manjši Marijin kipec in še manjši angel. Gre za spominsko znamenje, kakršna so v teh krajih postavljali že davno, kot spomin za tistega, ki so ga poznali in je bil zelo v redu človek. Le kaj ali kdo mu je toliko naložil, da ni zmogel več nesti?

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim in kipec Marije.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Znamenje je postavljeno nad domačijo p.d. Gumpat, Sv. Primož nad Muto 23.
Sv. Primož nad Muto 23
2366 Muta

Čas nastanka

1969

Povezave k leksikonu