LoginPrevalova križeva tabla

Foto: Kristl Valtl 2010

Prevalova križeva tabla

Prevalova križeva tabla - Slika 1

Opis

Križeva tabla je pravokotne oblike in je pokrita z majhno dvokapno streho. V njej je nameščen lesen križ z razpelom. Pod križevo tablo je pritrjen spominski napis.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na tem kraju v gozdu ob drevesu je preminil gospodar sosednje kmetije p.d. Lanc. Beseda mrtvoud, je starejše poimenovanje za možgansko kap.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis: »Na tem prostoru je umrl od mrtvouda zadet Gregor Preglau da.. marca 1812«

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Križeva tabla je pritrjena na drevesu v Prevalovem gozdu na Prevalovi domačiji. Sv. Jernej nad Muto.
Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta

Čas nastanka

1812

Lastnik / Varuh

Stanko Placet

Povezave k leksikonu