LoginPreglavova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Preglavova kapela

Preglavova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Preglavova kapela

Preglavova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapela je štirikotne oblike in ima obokan vhod in notranjost. Na hrbtni strani ima kapela manjšo apsido, v kateri je prostor za majhen oltar. V trikotu nad vhodom je napisana letnica 1926. Kapela ima dvokapno streho pokrito z lesenimi skodlami iz štirih vrst lesa. Prvotno naj bi bila pokrita s šitlni. Vhod v kapelo zapirajo lesena vrata, ki so na vrhu polkrožno oblikovana. Tla kapele pokrivajo ploščice, pred tem je bil zglajen beton. Kapela ima na zunanji strani dve vdolbini, ki služita kot prostor za vaze z rožami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelo je dal postaviti in posvetiti leta 1926 v zahvalo in spomin na težka leta prebita na soški fronti, od koder se je kot eden redkih vrnil, Preglavov stari oče Gregor. Kapelo je zidal v začetku kriznih let zidar Ditinger, doma z Mute. Še pred pol stoletja je tu mimo vodila furmanska pot, visok bršljan je dehtel z drugimi rožami in ovijal vedno lepo okrašen božji hram. Sedanji rod je kapelo pazljivo obnovil, vendar ohranil vse starosvetne prvine. Kot se rada spominja hčerka Micka, so pri tej kapeli veliko prepevali, posestvo je bilo večkrat čisto na kraju, pa so se vedno nekako izvlekli iz težav. Naj bo sreča naklonjena tudi sedanjim in prihodnjim rodovom.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V apsidi na oltarju je postavljen kip Usmiljenega Srca Jezusovega, visok ca. 70 cm. Levo in desno na oltarju sta cca. 20 cm visoka kipa Marije, pod njim na prvi oltarni stopnici še kip angela, šopek rož in nekaj okraskov. Notranjo levo in desno steno krasita podobi, na stropu pa je naslikan obkrožen križ. V trikotniku nad vhodom je naslikan moder trikotnik, nakazano Božje oko.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji na majhnem hribu nad domačijo Preglav. Sv. Jernej nad Muto 25.
Sv. Jernej nad Muto 25
2366 Muta

Čas nastanka

1926, obnovljena 2004

Umetnik / Umetnica

Zidar Ditinger

Lastnik / Varuh

Placet Jožefa

Povezave k leksikonu