LoginŽupnišče Sv. Jernej nad Muto

Foto: Vinko Skitek 2010

Župnišče sv. Jernej nad Muto

Župnišče Sv. Jernej nad Muto - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Župnišče sv. Jernej nad Muto

Župnišče Sv. Jernej nad Muto - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Hiša ima pravokotno obliko in jo pokriva štirikapna streha pokrita s strešno opeko. Stavba je pritlična in ob njej je zgrajen prizidek, ki je pritličen in ga pokriva dvokapna streha pokrita s strešno opeko. Ta prizidek daje obema stavbama skupaj tlorisno obliko črke L.

Legenda, zgodovina, pravljica

Župnišče je bilo zgrajeno po letu 1510 in dograjeno 1791. leta, ko se je vanj vselila šola, ki je pred tem delovala v gostilni „Gasthaus zur Linde“, današnje Primoževo, torej več kot 100 let prej, predno je bila na Muti ustanovljena slovenska šola. Po ljudskem izročilu je bila prvotno manjša lesena mežnarija in »farof«, ob tem pa večja gospodarska poslopja, ločeno »škegn« in svinjski hlevi. Na spodnjem delu je kraljeval lepo pokrit vodnjak – štepih, ki je bil prava dragocenost in mu kljub višini nikoli ni zmanjkalo vode. V obeh svetovnih vojnah je župnišče uporabljala vojska oziroma vsaj poveljujoči kader. V tem času je bilo tudi izropano. V osemdesetih in devetdesetih letih rešijo domačini pred propadom župnišče, saj obnovijo ostrešje in ga prekrijejo s salonitkami, naredijo nove žlebove in strelovod. V letu 1992 in do leta 2000 so usposobili tri sobe za uporabo. Kasneje streho župnišča prekrijejo z macesnovimi skodlami. K župnišču so spadala precej velika gospodarska poslopja, lep vodnjak in urejena okolica, ki pa so vsa propadla. Nekaj manjših prizidkov k stavbi župnišča pa so podrli med njegovo najnovejšo obnovo.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Župnišče stoji blizu cerkve sv. Jerneja nad Muto 37.
Sv. Jernej nad Muto 37
2366 Muta

Čas nastanka

Po letu 1510, dograjeno 1791

Lastnik / Varuh

Župnija Muta

Povezave k leksikonu