LoginSpomenik na grobu borcev Lackovega odreda

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik na grobu borcev Lackovega odreda

Spomenik na grobu borcev Lackovega odreda - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik na grobu borcev Lackovega odreda

Spomenik na grobu borcev Lackovega odreda - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Grobnico označuje monumentalen spomenik na granitnem podstavku, posvečen žrtvam II. Lackovega odreda, ki so padli v času nemške ofenzive 23.11.1944 na Kozjaku. Pod spomenikom sta dve marmornati plošči z napisom. Do spomenika in grobišča vodijo kamnite stopnice. Prostor okoli spomenika je ograjen z leseno ograjo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Dne 23. novembra 1944 je nemška ofenziva zajela tudi 2. bataljon Lackovega odreda. Tega dne zgodaj zjutraj se je bataljon ustavil na Pušnikovi kmetiji v Radvanju, zahodno od Sv. Lovrenca na avstrijski strani, blizu cerkev sv. Jerneja. Borci so bili ravno pri zajtrku, ko je prišlo do nenadnega nemškega napada. Med borci je nastala velika panika, saj je sovražnik napadel z več strani. Bataljon se je kljub izgubam, ki jih je utrpel, hrabro bojeval in se umaknil kot organizirana enota. Očitno je bilo, da se bataljon pri Pušniku ni dovolj zavaroval in da njegov štab še ni vedel za nemško ofenzivo na Kozjaku. Padel je tudi politični komisar bataljona Franc Kukenberger - Ignac.
Padli partizani so bili pokopani pri cerkvi sv. Jerneja, 1962 leta pa prekopani v grobnico.

Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor, 2007, str. 67.; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na manjši plošči:
TU JE POKOPANIH 12. BORCEV II. BATA.
LACKOVEGA ODREDA,
KI SO PADLI 23. NOV 1944
PRI PUŠNIKU NA JERNEJU.

Napis na večji plošči:
ZEMLJA VAM DALA JE MOČ,
ZBUDIL VAS JE KLIC PO SVOBODI,
ZEMLJI STE DALI TELO,
DUH JE SVOBODI BIL DAR,
MOČNI ŽIVITE VSE DNI,
OSTALI STE DUH POKOLENJA,
VAŠA STA DELO IN BOJ,
NI ŠE PRETRGANA VEZ.

Občina

Muta

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8231

Geografska določitev lege

Spomenik stoji v neposredni bližini bivše šole Branik nad Muto sedaj Glasbeni dom v Bistriškem jarku.
Pernice
2366 Muta

Čas nastanka

1962

Lastnik / Varuh

ZB Muta in občina Muta

Povezave k leksikonu