LoginOtova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Otova kapela

Otova kapela - Slika 1

Opis

Zidana kapela je štirikotne oblike. Neposlikana in brez stranskih niš. Notranjost je prazna in jo zapirajo lesena vrata s steklenim zgornjim delom. Streha je strma dvokapnica in krita z opeko.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pri tej domačiji se je pripetila nesreča z orožjem. V opomin in za srečo hiše so postavili v letu 1920 to kapelo z napisom: »Bog vse vidi, Bog vse ve.«

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis:
»Bog vse vidi, Bog vse ve.«

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji na domačiji p.d. Ot na Pernicah 13.
Pernice 13
2366 Muta

Čas nastanka

1920, obnovljena 2005

Lastnik / Varuh

Naglič Stanko

Povezave k leksikonu