LoginKuštrova kapela na Gortini

Foto: Kristl Valtl 2012

Kuštrova kapela

Kuštrova kapela - Slika 1

Foto: Kristl Valtl 2012

Kuštrova kapela

Kuštrova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapela ima štirikotno obliko in je pokrita z dvokapno streho iz pločevine. V trikotniku nad vhodom je vklesana letnica njene postavitve 1922. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata. V notranjosti kapele je manjši lesen križ. Kapela ima na levi in desni strani pravokotno oblikovani zidni niši, ki pa nista poslikani. Na zadnji strani ima kapela odprtino za zračenje.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelo je postavila babica od gospodarja Kuštrove domačije v zahvalo za srečen porod 11 otroka. Kasneje so se pri kapeli ustavljale tudi žegnanjske procesije, saj so pri njej postavili enega izmed štirih oltarjev.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010. In Skutnik Kristjan, 8.3.2012

Upodobljeni motivi / napisi

Letnica 1922

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji na sredini nekdanjega Kuštrovega polja na Gortini.
Gortina
2366 Muta

Čas nastanka

1922

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Kušter, Skutnik Kristjan

Povezave k leksikonu