LoginSpominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko

Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko, Muta - Slika 1

Opis

Spominska plošča je pravokotne oblike in je izklesana iz pohorskega tonalita in vanjo so vklesana imena mobilizirancev in posvetilni zapis.

Legenda, zgodovina, pravljica

Naši kraji so dali velik krvni davek, redki so se vračali, invalidni, bolni, le redki zdravi. Pa zopet izpostavljeni torturi, zaslišani, tudi zaprti in takoj poslani na služenje vojaškega roka. Po pripovedovanju so bili mnogi od teh izpostavljeni posebnim drilom in poniževanju, ker so bili nemški vojaki. Ko se je razvedelo si nekateri sploh niso upali domov, eni so se skrivali, zapadali v še hujša sumničenja, boljše je bilo tistim, ki so ostali v Avstriji ali celo v Nemčiji. Šele v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja so organizirali prvi odbor prisilnih mobilizirancev. Ta je v prvi vrsti pomagal posameznikom v uveljavljanju njihovih pravic iz Nemčije. Šele zatem so pričeli z postavljanjem spominskih plošč. Prva in to že konec sedemdesetih let je bila pritrjena, bolj na skrivaj v cerkvi na Pernicah. Sledila je Muta, Gortina in nazadnje še Jernej. Poznavalci pravijo, da je plošča na Muti nepopolna in da so nekateri pozabljeni.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis:
V SPOMIN
Padlim in pogrešanim Slovencem, mobiliziranim v nemško vojsko v času 1942 – 1945 iz kraja Muta in Sv. Primož
DITTINGER FRANC 1914, DURFT PETER 1920, GRUBELNIK FRIDERIK 1927, HAAS FRANC 1926, HERZENBERGER KAREL 1922, HÖLBING JOHANN 1919, HÖLBL FRANC 1922, JAVORNIK VILI 1924, KÄFER MAKS 1922, KNOLL EMIL 1921, KOS OTO 1919, KRESNIK HERMAN 1926, KUMPLER RUPERT 1926, LEITINGER OTO 1922, LESNIK OTO 1922, LEDINEK IVAN 1911, MRAVLJAK IVAN 1922, PARTH OSKAR 1923, PERNAT JOŽE 1921, PLACET FRANC 1924, PODPEČAN HUBERT 1923, PODLESNIK FRANC 1925, PRIMER FRANC 1917, RUTNIK JOŽE 1920, SAHORNIK ERIK 1924, SKAZEDONIG FRANC 1923, SPEILMANN FRANC 1926, STAHER IVAN 1926, TOMAŽIČ IVAN 1922, URH IVAN 1922, VERDINEK FRANC 1924, VRHNJAK ANTON 1916, ZEISSL HERBERT 1923, ŽELEZNIK IVAN 1913, ZGAJNER IGNAC 1923

Društvo mobilizirancev in Občina Muta leta 1999

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Spominska plošča je pritrjena na pokopališki zid na starem pokopališču na Muti.

Čas nastanka

1999

Lastnik / Varuh

Društvo Mobilizirancev in Občina Muta

Povezave k leksikonu