LoginŽupnišče na Pernicah

Foto: Vinko Skitek 2010

Župnišče na Pernicah

Župnišče na Pernicah - Slika 1

Opis

Župnišče je posebna stara zgradba. Zidana stavba je pravokotne oblike in je pokrita s štirikapno streho, pokrito s šitlni.

Legenda, zgodovina, pravljica

Trenutno je župniška stavba v slabem stanju.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Župnišče stoji pod cerkvijo sv. Simona in Jude na Pernicah 23.
Pernice
2366 Muta

Čas nastanka

Okoli 1800

Lastnik / Varuh

Župnija Muta

Povezave k leksikonu