LoginBajdejeva kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Bajdejeva kapela

Bajdejeva kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Bajdejeva kapela

Bajdejeva kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Bajdejeva kapela

Bajdejeva kapela - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2010

Bajdejeva kapela - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2010

Bajdejeva kapela - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapela je zidana, ima pravokotno tlorisno obliko in dvokapno streho pokrito s strešno opeko. Na vrhu strehe je majhen železni križ. Apsida je pokrita z lesenimi skodlami. Vhod v kapelo je polkrožno obokan. Prav tako sta polkrožno obokani obe stranski zidni niši. Vhod v kapelo zapirajo kovana železna vrata. Kapela je obogatena z različnimi štukaturami.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelo je dala zgraditi Bajderjeva družina v letu 1933. Vzrok postavitve nam ostaja neznan. Spada v vrsto bogatejših kapel, zgrajenih v obliki manjše družinske cerkvice. Kapela ima izjemno bogate poslikave, katerih avtorstvo nekateri pripisujejo slikarjema Rojini ali Senekoviču.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V trikotniku nad vhodom je naslikano božje oko, ki se z lepimi štukaturami prevesi v vratni obok. V notranjosti kapele so opazne bogate freske, ki so delo neznanega avtorja. Na levi notranji steni je freska sv. Rozalije z napisom: »Hl. Rosalija B.F.U«, na desni notranji steni je freska Marije z napisom: »Herz Marija B.F.U«, v notranjem oltarnem oboku je napis »19 Gebaut F.M. Janisch 33«, kar nam sporoča, da je kapelo dala postaviti družina Janiš v letu 1933. Na manjšem oltarju je ok. 1 m visok križ z lesenim razpelom, levo od križa je angel s polomljenimi rokami. Pod oltarjem, kjer je po navadi naslikana podoba božjega groba, je v tej kapeli naslikana podoba sv. Aleša in nad njim napis: »Hl. Alex B.F.U«. Na zunanji strani je v desni niši naslikana podoba sv. Jožefa z detetom Jezusom, v levi niši pa je naslikana podoba neznanega svetnika.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji na cesti proti podjetju Hypos Muta.

Čas nastanka

1933

Umetnik / Umetnica

Slikarja Rojina ali Senekovič

Povezave k leksikonu