LoginKupolka

Foto: Vinko Skitek 2010

Kupolka

Kupolka - Slika 1

Opis

Kupolna peč je ovalne oblike in narejena iz jekla. Stoji na visokih nogah, pod katerimi so vrata za izvlivanje taljene litine.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kupolna peč se je uporabljala v obratu livarne od leta 1923-1967. Peč so zalagali z livarskim koksom. V njej so pridobivali taljeno sivo litino.
V spominski park so jo postavili leta 1970.
Vir: Ludvik Jerčič, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na objektu:
Fabrikat: A. F. Hager, Wien 1923, obratovala v livarni na Muti 1923-1967, Muta 1970

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kupolka stoji na Muti, v centru, desno od parkirišča pred občinsko stavbo na zelenici za oglasnimi deskami.

Čas nastanka

1923

Lastnik / Varuh

Občina Muta

Povezave k leksikonu