LoginPehtotova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Pehtotova kapela

Pehtotova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Pehtotova kapela

Pehtotova kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Pehtotova kapela - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2010

Pehtotova kapela - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2010

Pehtotova kapela - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Zidana kapela je pravokotnega tlorisa. Ima notranji prostor z oltarjem. Kapela je poslikana. Streha je dvokapna in krita z opeko. Vhod v kapelo zapirajo lesena vrata. Pred kapelo je kamnita ograja, do nje pa vodijo betonske stopnice.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pred izgradnjo današnje perniške ceste je bila tik nad furmansko potjo, ki se je v lahnem klancu navzgor tik pod kapelico izvila iz smrekovega gozda. Takrat še ni imela kamnite ograje niti treh stopnic. Drugače pa že ves današnji sijaj. Lepa lesena vrata, barvna nadvratnica, znotraj pa pravi oltarček, z Marijinim kipom, z nekaj slikami in lesenim kipcem angela. Strop in dve freski, levo in desno, kažejo na roko, ki po vsebini in stilu spominja na muškega mojstra Rojina. Pod oltarčkom je božji grob, na zunanji strani levo in desno sta zanimivi freski, sv. Florijan je spretno lepo obnovljen, notranje freske so v dokaj dobrem stanju, vendar bi bilo smotrno razmisliti o strokovni obnovi. Na dobro ohranjeni betonski strehi je na prednji strani križ, zadaj pa pločevinast prapor z letnico 1902, torej z letnico gradnje oz. dograditve.
Če držijo pripovedi starejših, je bil tu nekdaj lesen križ, ki so ga v zahvalo srečni dograditvi kar dveh velikih domov, pri Perničniku in Pehtotu, pri obeh hišah postavili graditelji.
Zadnjo steno kapelice krasi velik križ temne barve, z današnjo ograjo, ki morda deluje za te kraje nekoliko tuje, pa vse skupaj daje videz prijetne manjše cerkvice v toplem objemu roba gozda. Imaš občutek, da skrbno bdi nad veliko kmečko hišo.
V preteklosti so bile tu vedno šmarnice, občasno pa tudi velikonočni žegen. Vsakokratni gospodarji z vso ljubeznijo skrbijo za to hišno dragocenost.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti je oltar z Marijinim kipom in kipcem angela. Pod oltarjem je božji grob.
V notranjosti sta naslikana sv.Jožef in sv. Anton Padovanski. Na stropu pa je naslikana podoba sv. Trojice.
Na zunanjih nišah je naslikan sv. Florijan, niša na nasprotni strani pa je neposlikana.
Zadnjo steno kapele krasi velik križ temne barve.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji ob nekdanji furmanski cesti na posestvu Pehtotovih, Pernice 36.
Pernice 36
2366 Muta

Čas nastanka

1902, obnovljena pred kratkim

Umetnik / Umetnica

Poslikave je naslikal slikar Rojina

Lastnik / Varuh

Kranjc Pavle

Povezave k leksikonu