LoginSkokov križ

Foto: Vinko Skitek 2010

Skokov križ

Skokov križ - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Skokov križ

Skokov križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Lesen križ z razpelom ima leseno nebo v obliki deltoida. Leseno ostrešje je polkrožno valovito in krito z deščicami. Zanimivost križa je, da ima dvojni prečni tram, na katerem je pritrjen železen kipec Križanega. Okoli križa je lična lesena ograja, v kateri je cvetlična greda.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ služi danes le še domači uporabi in je vedno lepo vzdrževan.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Križ stoji nad hišo ob nekdanji poti mimo domačije p.d. Skok. Sv. Jernej nad Muto 28.
Sv. Jernej nad Muto 28
2366 Muta

Umetnik / Umetnica

Križ je obnovil domači sin Ferdo

Lastnik / Varuh

Placet Franc

Povezave k leksikonu