LoginHitlova - Tajčmanova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Hitlova - Tajčmanova kapela

Hitlova - Tajčmanova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Hitlova - Tajčmanova kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Hitlova - Tajčmanova kapela - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2010

Hitlova - Tajčmanova kapela - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2010

Hitlova - Tajčmanova kapela - Slika 5

Foto: Vinko Skitek 2010

Hitlova - Tajčmanova kapela - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Kapela je z zadnje strani polkrožno zaobljena v obliki majhnega prezbiterija, v katerem je na notranji strani oltar. Kapelo krasita na levi in desni zunanji strani dve niši, ki sta poslikani. Vhod v kapelo zapirajo železna vrata iz vitega železa. Podstrešni in spodnji del kapele sta za okoli 10 cm širša. Kapela je pokrita s strešno opeko, edino zadnji polkrožni del je pokrit s pločevino.

Legenda, zgodovina, pravljica

O namenu postavitve ni zanesljivih virov. Baje je prvotni križ stal nižje ob cesti, ki je vodila tik ob Bistrici, torej nekako tam, kjer se je začel jez za kovačije Gustlhammer pri Hubnerju. Menda se je cesta umaknila »fludri« pa je nastal klanec.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na oboku kapele: »19 Familie Deutschman 33«.
V levi zunanji niši je naslikana podoba sv. Frančiška Asiškega, v desni niši pa je naslikana podoba sv. Klare. V notranjosti sta sliki Marije in Jezusa. Za oltarjem je lesen križ in ob njem kip angela, visokega ca. 60cm, v ospredju pa še leseni kip Marije, visok okrog 20-30 cm. Na stropu visi podoba sv. Duha. V zatrepu je naslikano božje oko. V notranji levi niši je naslikano srce Marijino, na desni pa srce Jezusovo.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapelica stoji v bližini hiše Sv. Primož nad Muto 44, vzhodno od potoka Mučka Bistrica.
Sv. Primož nad Muto 44
2366 Muta

Čas nastanka

1933

Umetnik / Umetnica

Senekovič, morda Rojina.

Lastnik / Varuh

Vodušek Tonček

Povezave k leksikonu