LoginGrobišče borcev Lackovega odreda

Foto: Vinko Skitek 2010

Grobišče borcev Lackovega odreda

Grobišče borcev Lackovega odreda - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Grobišče borcev Lackovega odreda - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Partizansko grobišče s kamnitim obeliskom, posvečenim padlim borcem Lackovega odreda 1945. Ob obelisku sta postavljeni dve marmornati spominski plošči z napisom. Do spomenika vodijo lesene stopnice. Prostor okoli spomenika in grobišča pa obkroža lesena ograja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po izgubah, ki jih je utrpel na Kozjem vrhu, se je 2. bataljon Lackovega odreda namestil na Škorjančevi kmetiji na Mlakah, kamor je prišel 7. marca 1945 nekaj po polnoči. Škorjančeva domačija je bila ena najvišje ležečih (nekaj nad 1000 m) na tamkajšnjem območju in je imela več poslopij. Ob enih popoldne je okrog 80-90 vermanov in esesovcev, ki so prišli iz Mute, napadlo 2. bataljon. V polurnem srditem spopadu je padlo enajst partizanov in dva borca (Španca) iz avstrijske skupine Avantgarda, ostali partizani so se pravočasno umaknili v bližnji gozd. Med padlimi je bil tudi komandant 2. bataljona Jože Bregar - Ciril.
Kruta usoda je zadela tudi Škorjančeve. Nemci so pobili in zažgali štiri člane Škorjančeve družine. Življenje so izgubili gospodar, njegova žena in dve mladoletni hčerki. Razen manjše hiše so zgorela vsa poslopja Škorjančeve domačije. Padle partizane in Škorjančeve so z vozom odpeljali na pokopališče na Pernice, kjer jih je pokopal župnik iz Sobot.

Vir: Marjan Žnidarič, Spominska obeležja Lackovega odreda, Maribor, 2007, str. 69.; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spominski plošči nagrobnika:
BORCEM LACKOVEGA ODREDA TER
DRUGIM JUNAKOM NOV
IN VSEM ŽRTVAM FAŠISTIČNEGA NASILJA,
KI SO DALI SVOJA ŽIVLJENJA
NA TEM OBMOČJU

Napis na drugi plošči:
TU LEŽE BORCI LACKOVEGA ODREDA,
KI SO PADLI KOT JUNAKI 7.3.1945 NA MLAKAH,
V BORBI Z NEMŠKIM OKUPATORJEM,
KI JE ROPAL, POŽIGAL IN UBIJAL ZAVEDNO
SLOVENSKO LJUDSTVO.

BREGAR JOŽE KOMANDANT BATALJONA
LACKOVEGA ODREDA IZ B. CERKEV.
SOVINŠEK ALOJZ POM. KOMISARJA
BATALJONA LACKOVEGA ODREDA IZ
SV. MIKLAVŽA V ZADREČKI DOLINI.
ŠUŠEK MARKO IZ DIČNE. TOČAJ GREGOR IZ MOZIRJA. HABIANIČ PETER IZ MAJSKEGA HRIBA. FOLMAJER ANTON IZ OŽBOLTA - VURMAT. AMERIC BRIZVUELA IZ MADRIDA. FACUNDA LOPEZ IZ MADRIDA. ŠKOTLEK ALOJZ IZ VITANJA. SARNIKUS JURIJ IZ LITVE. OSTROMIN IVAN IZ UKRAJINE. ANTON DOBOVIČNIK IZ DOBERNE.
PADLI BORCI IZ PERNIC. ARL JERNEJ roj. 1918. GERHOLD VALETIN roj. 1928. PORČNIK ROK roj. 1926. BOŽIČ IVAN roj. 1927.

UBITI IN ZAKLANI 7.3.1945 PRI ŠKORJANCU
MARIČNIK JOŽEF roj. 1.3.1897. MARIČNIK TEREZIJA roj. 1.10.1907. MARIČNIK MATILDA roj. 3.6.1930. MARIČNIK MARIJA roj. 3.8.1939.
SLAVA NJIM!

Občina

Muta

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8220

Geografska določitev lege

Grobišče leži med nekdanjo šolo, cerkvijo in pokopališčem na Pernicah.
Pernice
2366 Muta

Čas nastanka

1955

Umetnik / Umetnica

Kumar iz Josipdola izklesal kamne za spomenik

Lastnik / Varuh

Občina Muta in ZB Muta

Povezave k leksikonu