LoginKapela Mir in dobro

Foto: Vinko Skitek 2010

Kapela Mir in dobro

Kapela Mir in dobro - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Kapela Mir in dobro - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Iz kamna zidana nižja in nekoliko širša stavba je postavljena v neposredni bližini ekološke kapele. Ima velik notranji prostor, kjer so postavljene jaslice. Objekt ima dve vitražni okni. Streha je dvokapna in krita z opeko.

Legenda, zgodovina, pravljica

Čim je v Bistriškem Jarku zrasla ekološka kapelica, so vanjo ob božiču vedno nekako bolj stisnili jaslice. Prav ta utesnjenost je pognala med ključarji in ljudmi zamisel, da bi ob manjšem gospodarskem poslopju dogradili poseben objekt, ki bi ga namenili izključno stalni postavitvi jaslic. Domačini so poprijeli za delo, priskrbeli material in v decembru 2005 so prvič postavili božične jaslice. Za kraju primerno arhitekturo je skrbel arhitekt Andrej Lodrant, ki je izdelavo v glavnem prepustil tukajšnjim domačim mojstrom, ki skoraj nikoli ne zgrešijo domačega stila in starih načinov gradnje. Za vitraže izjemnih lepot je poskrbel, jih izdelal naš domačin, akademski slikar Darko Lesjak. K delu sta priganjala, svetovala, spodbujala dekan Anton Šeruga in župnik Jože Berginc. Vse nekako v domači režiji »Mir in dobro«.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjem prostoru je razpelo moderne izdelave in slika Jezusa s trnjevo krono. V notranjosti postavijo tudi jaslice. Vitražna okna.
Nad vhodom je velik napis: MIR IN DOBRO

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji v Bistriškem Jarku ob ekološki kapeli. Pernice 11.
Pernice 11
2366 Muta

Čas nastanka

2005

Umetnik / Umetnica

Arhitekt- Andrej Lodrant; Vitraji- Darko Lesjak

Povezave k leksikonu