LoginRebernikova kapelica

Foto: Vinko Skitek 2010

Rebernikova kapelica malo nad cesto, pod katero je Rebernikova doamčija.

Rebernikova kapelica - Slika 1

Opis

Kapelica je zaprtega tipa, pravokotnega tlorisa, fasade členijo polkrožen vhod in polkrožni niši. Kapelo pokriva dvokapna streha pokrita s strešno opeko. Na slemenu strehe je nameščen križ. Vhod v kapelo zapirajo lepo oblikovana železna vrata. Na zadnji strani kapele je v steno narejena zračna lina.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica je bila postavljena leta 1933 v spomin očetu, padlemu v prvi svetovni vojni. Lepa kapela stoji nad domačo hišo. V začetku devetdesetih let sta jo temeljito obnovila sedanja gospodarja in vdova po Lencu, tudi v njegov spomin. Tako kapela postaja nekakšen družinski spominski kraj, manjša spominska niša s kipom Marije pa krasi tudi novo stanovanjsko hišo, ki sta jo zgradila že Milan in Rozika Galer.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti sta kipa Križanega in Marije. V kapeli je majhen oltar z razpelom in Marijinim kipom. Na levi steni je križ z razpelom. Na zunanji strani kapele so zidne poslikave. Napis: »Spomin padlemu očetu J.Galer. Postav. R.G. in sin L.G«. V trikotu nad vhodom v kapelo je naslikano Božje oko. Na stropu kapele je naslikan križ in cvetlični motivi.

Občina

Muta

Evidenčna številka dediščine

25556

Geografska določitev lege

Kapelica stoji severno nad domačijo Rebernik (Sv. Jernej nad Muto 27), južno pod Lapovnikovim vrhom.
Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta

Čas nastanka

1933

Lastnik / Varuh

Galer Milan

Povezave k leksikonu