LoginSedelnikov križ

Foto: Kristl Valtl 2010

Sedelnikov križ

Sedelnikov križ - Slika 1

Foto: Kristl Valtl 2010

Sedelnikov križ

Sedelnikov križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Lesen križ z razpelom pokriva dvokapna streha. Z zadnje strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Legenda, zgodovina, pravljica

O prvi postavitvi in o namenu postavitve križa še nismo našli podatkov. Pod križem je nekdaj vodila stara pot proti Sv. Jerneju in ob tem križu so se prvič ustavile procesije, ki so bile namenjene na Sv. Jernej. Pred nekaj leti so Sedelniki križ lepo obnovili, zabetonirali nosilce in prebarvali križanega, ki krasi to znamenje hiše in poti.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s križanim

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Križ stoji nad domačijo Sedelnik na Sv. Jerneju nad Muto 11
Sv. Jernej nad Muto 11
2366 Muta

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Sedelnik

Povezave k leksikonu