LoginGlasbeni dom Muta

Foto: Vinko Skitek 2010

Zazidani arkadni stebri na Glasbenem domu Muta

Glasbeni dom - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Glasbeni dom Muta

Glasbeni dom - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Obnovljena, pritlična zidana stavba. Stavba ima štirikapno streho prekrito s strešno opeko. Na severni strani stavbe se vidi zazidan arkadni hodnik. Nekdanji arkadni stebri so danes zaradi zazidanosti polstebri.

Legenda, zgodovina, pravljica

Današnji glasbeni dom je bil nekoč pomemben in velik mlin. V podaljšku je bila še žaga. Višje na potoku so naredili jez, ki je bil potreben za delovanje mlina in žage.
Stavba mlina je imela nekoč odprto arkadno vhodno stran, katero pa so ob prenovi zazidali in arkade skrili.
Že leta 1884 je Anton Weixler, tedanji nadučitelj na Muti, zbral glasbe željne fante in jih začel učiti igranja na instrumente, kupljene na Češkem. Pri nakupu instrumentov je v veliki meri pomagal tedanji župan in lastnik tovarne Otto Erber. Godbeniki so se resno oprijeli dela in čez zimo so se naučili igrati tri koračnice. Na velikonočni procesiji leta 1895 je 15 članska godba prvič javno zaigrala. Godba je z resnim delom nenehno napredovala, godbeniki so bili ponosni na njen razvoj, še bolj pa so na godbo bili ponosni krajani Mute, saj jih je spremljala na vseh vidnejših prireditvah. Število članov godbe se je ob izbruhu 1. svetovne vojne prepolovilo, a že leta 1919 je kapelnik Edo Wankmüller godbo pomladil in razširil repertoar. Lastniki tedanje tovarne so v polni meri podpirali delovanje godbe, to pa je botrovalo k dvigu kvalitete in nakupu novih instrumentov. Leta 1927 je godba štela 20 članov, do leta 1930 pa se je močno pomladila. To leto se je predstavila v novih uniformah in z novim, razširjenim repertoarjem, ki je poleg koračnic in zabavnih skladb zajemal tudi operetna in operna dela. V tem letu so si godbeniki uredili tudi svojo glasbeno sobo. Tovarniška godba tudi po izbruhu 2. svetovne vojne ni prenehala z delovanjem. Po ukazu je morala spremeniti repertoar. Igrala je na političnih in vojaških prireditvah. Po končani 2. svetovni vojni, leta 1945, sta Franc Skralovnik in Dominik Volovšek ponovno zbrala glasbenike. Z veliko zagnanostjo so se lotili dela in prvič nastopili na novembrskih državnih volitvah in ob prazniku republike. Leta 1951 je strokovno vodenje godbe prevzel Jože Miheu. Kar 40 novincev se je spoprijelo z instrumenti in notami. Leta 1952 so krajane Mute prebudili s prvomajsko budnico. Že naslednje leto je godba uspešno gostovala v Sv. Andražu v Avstriji.
Članstvo v godbi se je povečalo, glasbena soba v stavbi Industrijske kovinarske šole pa je postala premajhna, zato so se godbeniki odločili, da bodo s pomočjo Tovarne poljedelskega orodja in livarne Muta in s prostovoljnim delom adaptirali stari mlin. Po dveh letih trdega dela so leta 1966 odprli nov glasbeni dom. Leta 1977 se je Godba na pihala Tovarne Muta preimenovala v PIHALNI ORKESTER MUTA. Pod okriljem podjetja Gorenje je orkester ob dodatni finančni podpori zelo napredoval. Udeleževal se je tekmovanj, hodil na gostovanja v tujino, dobil nove uniforme in instrumente. Danes v orkestru muzicira 60 članov. Mnogi med njimi imajo akademsko izobrazbo, veliko se jih izobražuje v srednjih glasbenih šolah, večina pa igra z znanjem nižje glasbene šole.

Vir: Ludvik Jerčič, 2010; http://www.pomuta.si/o%20nas.html.

Upodobljeni motivi / napisi

Na stavbi je kovan napis (glasbeni dom) in grb občine Muta.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Stavba stoji ob potoku na Spodnji Muti.

Čas nastanka

19. stol, obnovljen leta 1966

Lastnik / Varuh

Občina Muta

Povezave k leksikonu