LoginSpominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko, Sv. Jernej

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko, Sv. Jernej

Spominska plošča mobiliziranim v nemško vojsko, Sv. Jernej - Slika 1

Opis

Spominska plošča narejena iz pohorskega tonalita je pravokotne oblike in pritrjena na kamnit podstavek. Na njej so zapisana imena vseh padlih in pogrešanih prisilno mobiliziranih v nemško vojsko.

Legenda, zgodovina, pravljica

Naši kraji so dali velik krvni davek, redki so se vračali, invalidni, bolni, le redki zdravi. Pa zopet izpostavljeni torturi, zaslišani, tudi zaprti in takoj poslani na služenje vojaškega roka. Po pripovedovanju so bili mnogi od teh izpostavljeni posebnim drilom in poniževanju, ker so bili nemški vojaki. Ko se je razvedelo si nekateri sploh niso upali domov, eni so se skrivali, zapadali v še hujša sumničenja, boljše je bilo tistim, ki so ostali v Avstriji ali celo v Nemčiji. Šele v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja so organizirali prvi odbor prisilnih mobilizirancev. Ta je v prvi vrsti pomagal posameznikom v uveljavljanju njihovih pravic iz Nemčije.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis:
Padlim in pogrešanim Jernejčanom, prisilnim mobilizirancem v nemško vojsko v I. in II. Svetovni vojni:
PLACET JAKOB, RIBIČ LOVRENC, GALER JURIJ, FERK VALENTIN, FERK ROK, PALKO ANDREJ, MEŠAN SIMON, TRATNIK IVAN, BUTOLO KAREL, ČREŠNIK MATEVŽ, IZAK JERNEJ, LEŠNIK IVAN, LESJAK EDVARD, PLACET FRANC, GRACEJ JOŽEF, JELEN FRANC, NAGLIČ, MARKO, GRACEJ GABRIJEL, ČREŠNIK SIMON, ČREŠNIK KLEMEN, PREGLAV FRANC, PALKO KRISTJAN, RIBIČ IVAN, JERČIČ ANTON, VALANT ANTON.
VAM V SPOMIN – NAM OPOMIN, VOJNE VEČ NIKOLI!
Odbor Mobilizirancev, Občina Muta in domačini

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Spominska plošča je postavljena na pokopališču v Sv. Jerneju nad Muto
Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta

Čas nastanka

1999

Umetnik / Umetnica

Kamnosek Tone Novica

Lastnik / Varuh

Društvo mobilizirancev in Občina Muta

Povezave k leksikonu