LoginPokopališki križ ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto

Foto: Vinko Skitek 2010

Pokopališki križ ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto

Pokopališki križ ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Pokopališki križ ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto

Pokopališki križ ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Križ je lesen z lesenim razpelom in ga pokriva dvokapna valovita streha iz pločevine. Z zadnje strani so na križ pritrjene deske v obliki deltoida.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je vedno delil svojo usodo s pokopališčem, vsekakor pa današnji ni tisti prvotni. Baje je korpus izdelal en domačin, morda celo Lanc, vendar za to ni trdnih pričevanj. Skozi viharne dni je večkrat bolj visel kot stal, vendar ga je vedno dobro varovala »plehnata pocinkana streha«. Z zmanjšanjem pokopališča po letu 1920 in ureditvijo nekdanje mrtvašnice je križ ostal na stari lokaciji. Zadnja leta zanj tudi lepo skrbijo. To je poleg ključarjev postala tudi nedogovorjena skrb vseh uporabnikov pokopališča.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Križ stoji na pokopališču ob cerkvi sv. Jerneja nad Muto
Sv. Jernej nad Muto
2366 Muta

Lastnik / Varuh

Župnija Sv. Jernej nad Muto

Povezave k leksikonu