LoginRebernikova hišna niša

Foto: Kristl Valtl 2012

Rebernikova hišna niša

Rebernikova hišna niša - Slika 1

Opis

Vogalna niša na novi Rebernikovi hiši je polkrožne oblike in v njej je postavljen kip Marije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vogalno nišo s kipcem Marije so postavili v spomin na umrlega prvorojenca hčerke Majde.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Kip Marije

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Niša je na novi Rebernikovi hiši na domačiji p.d. Rebernik, Sv. Jernej nad Muto 27
Sv. Jernej nad Muto 27
2366 Muta

Čas nastanka

2003

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Rebernik

Povezave k leksikonu