LoginCerkev Marija ob Bistrici

Foto: Vinko Skitek 2010

Cerkev Marija ob Bistrici

Cerkev Marija ob Bistrici - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Freska Marija Romarica

Cerkev Marija ob Bistrici - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Notranjost cerkve

Cerkev Marija ob Bistrici - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Masivna enonadstropna zidana stavba, delno podkletena in obokana. Ima več notranjih prostorov in strmo dvokapno streho z opečnato kritino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Masivna zidana stavba, samo delno podkletena, je bila sezidana leta 1912. Tu je bila prvotno tista znana gostilna pri Mentlu. Tu so se ustavljali furmani, ko je šlo v zaton Gešmanovo, sploh pa, ko so leta 1920 že črtali novo državno mejo. Ni bilo več gostov in furmanov iz Sobot, Mlak in Jerneja.
Po drugi svetovni vojni, že leta 1945, so jo delno nacionalizirali za potrebe osnovne šole v Bistriškem Jarku. Za potrebe naroda so jo odvzeli Štefanu Hutmajerju, pustili so mu le štiblc in hlevček. Z dograditvijo nove šole (sedanji Glasbeni dom) je stavba bolj ali manj samevala. Leta 1970 so jo pretežno za veroučni pouk odkupili občani in župnija Muta. Sčasoma so se tu pričele - v veroučni učilnici izvajati tudi maše. Ta prostor so poglobili in nastala je lepa, za kraj povsem primerna cerkvica, ki so jo blagoslovili v letu 1987. Čez leto je dobila še prvi zvonček in v začetku 21. stoletja še zunanjo sliko Marije Romarice. Vsa notranja oprema je delo domačih mojstrov in je postala ena izmed lepših, preprostih bogoslužnih prostorov v pokrajini.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Freska: Marija Romarica

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Cerkev stoji v Bistriškem Jarku ob ekološki kapeli.

Čas nastanka

Stavba 1912, cerkev blagoslovljena 1987

Lastnik / Varuh

Župnija Muta

Povezave k leksikonu