LoginHribernikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Hribernikova kapela

Hribernikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Hribernikova kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Hribernikova kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Manjša zidana kapelica ima dve polkrožni zunanji niši in notranji prostor. Streha je dvokapna in pokrita s »šitlni«. Notranjost je zaščitena s steklenim oknom. Vhod v kapelo je polkrožno obokan. Okoli kapelice je postavljena lična lesena ograja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Nekdanji gospodar Maksimiljan pripoveduje o vzroku nastanka kapelice:
»Ko sem bil udeleženec druge svetovne vojne kot nemški vojak, sem se zaobljubil, da če pridem zdrav in živ domov, bom kapelico postavil v ta namen. Prej je na tem mestu stal križ. Ne vem pa, zakaj je bil postavljen. Kot nemški vojak sem služil v Albaniji, pa tudi na Kosovu. V začetku sem bil nekaj časa v Franciji, potem pa smo morali do albanske meje. Tja smo se peljali z Dunaja najprej s kolesi, pa z avti, na koncu pa smo morali celo pešačiti, saj nam je skoraj vse odpovedalo. Ni mi bilo lahko, zato sem si želel, da se živ vrnem domov. Pri sebi pa sem sklenil zaobljubo, da zgradim kapelico ob srečni vrnitvi. Domov sem prišel junija leta 1945. Ko sem bil srečno doma samo dva dni, že so prišli pome partizani. Moral sem še z njimi, pa še enkrat vojake služiti. Žal obljube dolgo nisem mogel uresničiti. Spet ni bilo denarja, pa nekakšna dovoljenja so hoteli imeti itd. Končno mi je leta 1980 uspelo. Zaobljubo sem izpolnil.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini, Koroški tednik, let II, št. 46, 26. november 1998, str.7.; Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V zunanjih nišah sta naslikana sv. Florijan in sv. Anton Padovanski. V notranjosti je majhen oltar, nad njim je križ in dve nabožni podobi: Srce Jezusovo in Srce Marijino. V trikotu nad vhodom je naslikano božje oko.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji petdeset metrov jugozahodno od domačije Hribernik na Sv. Primožu nad Muto 48.
Sv. Primož nad Muto 48
2366 Muta

Čas nastanka

1980

Umetnik / Umetnica

Slikarije je naredil Jakob Rejak iz Pernic, zidarska dela pa je opravil Ernest Zakeršnik z Mute.

Lastnik / Varuh

Maksimiljan in Marija Crešnik, Gretka z možem Francem Štaherjem in Marija Štaher

Povezave k leksikonu