LoginBržnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Bržnikova kapela

Bržnikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Bržnikova kapela

Bržnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapela je štiristrane oblike in ima na sprednji strani zidno nišo pravokotne oblike, ki je polkrožno obokana. Zidno nišo zapirajo umetniško kovana železna vrata. Kapela ima dvokapno streho pokrito s strešno opeko. Spodnji del kapele so zidarji ob njeni obnovi leta 2000 razširili in podprli z betonom in ga obložili z lomljenim kamnom. V zidni niši se vidi razpelo s križem in pod njim večna luč. Na zunanji strani ima kapela dve zidni niši, v katerih sta dve reliefni podobi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Današnji Bržniki – Hriberniki so kmetijo kupili šele v začetku minulega stoletja in tam na robu svojega posestva našli staro kapelo, ki je nekako spadala v oskrbo posestva, pa čeprav ni stala na njihovem zemljišču. Poleg kmetovanja so se ukvarjali še z lesno trgovino in kapela je postala zaščitnik nad »linštatom« in posestvom. Za kapelo je skrbelo osem domačih otrok, šest deklet in dva fanta. Po drugi svetovni vojni je bilo tudi večje skladišče lesa in dolžinske »fure« so pogosto zadevale kapelo in kljub mnogim popravilom je leto 1990 pričakala v klavrnem stanju. V letu 2000 je doživela temeljito prenovo, kjer so povečali še streho, ki jo je v preteklosti povečal že arhitekt Lodrant. Julija 2004 je domači likovnik Pavličič izdelal še reliefne podobe v kvadratne zunanje niše. Spodnji del kapele so zidarji razširili in podprli z betonom in ga obložili z lomljenim kamnom. Okolica kapele je asfaltirana in na vsaki strani narejena cesta tako, da preprečuje morebitne trke tovornjakov vanjo. Kapelo vedno krasijo lepe rože, kar je ogledalo ljudi in ponos tega predela.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V levi zidni niši je podoba sv. Krištofa, v desni pa podoba sv. Frančiška.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji na križišču stranske gortinske ceste in občinske ceste.

Čas nastanka

Leta 2000 obnovljena

Umetnik / Umetnica

Domači likovnik Pavličič

Lastnik / Varuh

Stanko Hribernik

Povezave k leksikonu