LoginPristovški križ

Foto: Vinko Skitek 2010

Pristovški križ

Pristovški križ - Slika 1

Opis

Lesen križ z razpelom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ je bil že včasih pritrjen pod streho, pa so ga domači dali obnoviti in ga pritrdili na sedanje mesto. Zgodba o namenu križa, ki je pritrjen na fasado stare lesene stanovanjske hiše domačije Pristovšek, ni poznana. Za domače je namen tega hišnega križa, da varuje domačijo in domače.

Vir: Šrajner Frančiška.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Znamenje je pritrjeno na zunanjo steno stare stanovanjske hiše na domačiji Pristovšek na Sv. Primožu nad Muto 26.
Sv.Primož nad Muto 26
2366 Muta

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Pristovšek

Povezave k leksikonu