LoginPaverkulčev križ

Foto: Kristl Valtl 2010

Paverkulčev križ

Paverkulčev križ - Slika 1

Foto: Kristl Valtl 2010

Paverkulčev križ

Paverkulčev križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Lesen križ pokriva dvokapna streha. Na križu je razpelo, pod katerim je pritrjena lesena škatla za rože in sveče. Na hrbtni strani križa so pritrjene deske v obliki deltoida.

Legenda, zgodovina, pravljica

O času in namenu postavitve križa ni znanega nič. Mnogi so govorili, da je bil na tem mestu med drugo svetovno vojno ustreljen človek, pa ni res. Stari Sušek pomni, da je v začetku tridesetih let 20. stoletja hodil mimo tega križa v šolo, kar pomeni, da je križ stal že vsaj leta 1930. Res je pa tudi da je bil precej višje ustreljen človek, ki se je samo prestrašil obmejnega stražarja in pričel bežati. Stražar ga je preprosto brez razloga ustrelil. Za križ lepo skrbi družina Paverkulč.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Križ stoji na domačiji p.d. Paverkulč na Sv. Primožu nad Muto.
Sv. Primož nad Muto
2366 Muta

Čas nastanka

Pred 1930

Umetnik / Umetnica

Neznan

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Paverkulč

Povezave k leksikonu