LoginKapelica ob cesti na Muto

Foto: Vinko Skitek 2010

Pogled na leta 2004 lepo obnovljeno kapelico ob cesti skozi Gortino v smeri Mute.

Hanoverjeva kapela - Slika 1

Opis

Večja kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožno apsido in streho, krito s skodlami. Fasade členijo polkrožen vhod in polkrožni poslikani niši. Kvalitetna poslikava notranjščine, kip Marije, ki stoji na kači.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je ena najbolj bogato grajenih v začetku preteklega stoletja. Dokončali so jo leta 1880. Vzrok postavitve kapele ni znan. Včasih se je imenovala Hanavarjeva kapela, po nekdanjih lastnikih posestva na katerem stoji kapela. V letu 2004 so skrbno obnovili streho zadnjega dela kapele. Domačini za kapelo zelo lepo skrbijo.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010

Upodobljeni motivi / napisi

Kvalitetna poslikava notranjščine, kip Marije, ki stoji na kači. Nad kipom Marije je v loku napis:
»O Maria ohne Makel empfangen bitt für uns! 1880«.
Prevod naj bi se glasil :
»O Marija brez madeža spočeta prosi za nas!«

Občina

Muta

Evidenčna številka dediščine

25739

Geografska določitev lege

Kapelica stoji v bližini hiše Gortina 68, severno ob cesti Muta - Gortina.
Gortina 74
2366 Muta

Čas nastanka

1880, 2004 obnovljena

Umetnik / Umetnica

Mojster F. Rojina

Lastnik / Varuh

Peruš Stanislava

Povezave k leksikonu