LoginLapovnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Lapovnikova kapela

Lapovnikova kapela - Slika 1

Opis

Zidana kapela je štiristrane oblike. Na zunanji strani ima dve polkrožni zidni niši. Njena notranjost je polkrožno obokana. Pokriva jo dvokapna streha krita s šitlni.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po pripovedovanju so kapelo postavili ob koncu gradnje glavne Lapovnikove hiše in blagoslovili tistega leta, ko je umrla cesarica Marija Terezija. Druga trditev pa pravi, da sta kapelo skupaj postavila brata Ižak in Lapovnik še prej, predno sta se začela prepirati za vodo. Ob tej kapeli so se ustavljale procesije, ki so romale k sv. Jerneju. V začetku sedemdesetih let je bila ta kapelica in še mnoge druge v silno klavrnem stanju. Propadle so v glavnem strehe in odpadal je omet. V tistem času se je za ohranitev zavzel Gozdarski obrat v Radljah. Les se je lahko vzel iz gozdov, delo pa so plačali Eratu in še nekaterim in tako obnovili in nam ohranili nekaj lepih kapelic širšega območja. Delavci, ki so obnavljali kapelo, so "šihte" knjižili v glavnem na vzdrževanje cest ali gozdov.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je križ z železnim razpelom.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji sredi polj na križpotju, od koder gre ena cesta proti kmetu p.d. Ižaku, ena pa proti Lapovnikovi hiši. Sv. Jernej nad Muto

Čas nastanka

Okoli 1780, obnovljena 1970/80

Lastnik / Varuh

Družina Valtl

Povezave k leksikonu