LoginZnamenje ob cesti na Zgornji Muti

Foto: Vinko Skitek 2010

Znamenje ob cesti na Zgornji Muti.

Znamenje Pulferthurn - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Baročno zasnovano znamenje, brez okrasa, edina členitev so plitke niše in poudarjen venec, ki poteka pod njimi.

Znamenje Pulferthurn - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Križ v eni od niš na znamenju Pulferthurn.

Znamenje Pulferthurn - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Baročno zidano stebrno slopno znamenje kvadratnega tlorisa s štirimi plitvimi nišami. Znamenje pokriva štirikapna streha pokrita s šitlni, ki se zaključuje v kroglo s križem.

Legenda, zgodovina, pravljica

O nastanku tega znamenja ni najti kakšnih trdnih dokazov. Nekateri trdijo da je bila, kot vogalna kapela samostana, drugi pa, da je bila postavljena kasneje kot vhodna kapela na trg. V sredini osemdesetih let 20. stoletja jo je z vso skrbnostjo prekril stari Topler, ki je bil pravi mojster za šintlske strehe. Danes se ob kapeli začne mlad lipov drevored, zasajen v začetku osemdesetih let 20.stoletja. Nekateri mu pravijo Štrucov, po idejnem očetu drevoreda, ker pa so ga zasadile delavke iz takratne gozdne drevesnice, mu nekateri pravijo tudi drevesničarski, večina pa preprosto mučki drevored.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010

Upodobljeni motivi / napisi

Plitke niše so prazne, le v eni je pritrjeno razpelo.

Občina

Muta

Evidenčna številka dediščine

8155

Geografska določitev lege

Znamenje stoji ob cesti, ki se spušča s hriba, na katerem je središče Mute proti glavni cesti MB - Dravograd.
Ulica Ob polju 9
2366 Muta

Čas nastanka

18. stoletje

Lastnik / Varuh

Župnija Muta

Povezave k leksikonu