LoginHermanova kapelica

Foto: Vinko Skitek 2010

Hermanova kapelica ob cesti.

Hermanova kapelica - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Pročelje kapelice.

Hermanova kapelica - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Pogled na Hermanovo kapelico.

Hermanova kapelica - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2010

Neogotski okrasni element v zašiljenem portalnem loku.

Hermanova kapelica - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2010

Členjen portalni del notranjosti kapelice zapolnjen s kipci svetnikov.

Hermanova kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelica pravokotnega tlorisa s triosminskim zaključkom. Lesena kritina. Šilaste odprtine. Pretežno kamnita gradnja.
Kapelica je grajena iz domačega kamna, ometana. Na strehi pa kraljuje manjši stolpič, ki skupaj z levim in desnim oknom spominja na pomanjšano cerkvico s pridihom gotike. Posebej so zanimive štukature in notranja izvedba oltarja, ki je potisnjen v apsido. Poslikave so komaj zaznavne, je pa lepo opremljena s kipci.
Nekoč je imela betonsko streho (1906), danes pa so streho zamenjali z macesnovimi šitlni.

Legenda, zgodovina, pravljica

Hermanova kapelica je zgrajena kot manjša cerkvica. Baje so manjšo, skromnejšo kapelico postavili sočasno, ko so zgradili prvotno poslopje še skupaj za ljudi in živino v času poseljevanja Mlak in Pernic.
Današnja kapelica naj bi bila postavljena tudi kot zahvalni objekt, ko so dogradili Hermanovo, stare hrame, kočo- kaščo na dvorišču, ki je bila prvotno stanovanje za ljudi, torej že ločeno od skednja in hleva in že dograjeno za tiste čase res mogočno Hermanovo. Pa še kovačija je bogatila domačijo. Hkrati je bila namenjena zahvali za moškega potomca po štirih ali celo petih dekletih.
Še najbolj verjetna je pripoved, da so to kapelico dogradili kot zaobljubo za srečen razvoj in rast edinega moškega potomca. Ob otrokovem krstu so v veselje priredili veliko družinsko slavje in v tej prekipevajoči množici je dojenček padel na kamnita tla in komaj preživel. Babica je pripovedovala, da je zakrvavel iz obeh ušes. Otrok je res preživel, bil pa je gluhonem, nikakor pa omejen, nasprotno, prav šegav in na trenutke prijetno nagajiv je znal bit. Pa vedno prijazen do živali in ljudi, nič mu ni manjkalo drugega kot govor in sluh. To je ugotovil tudi nemški antropolog, ko smo stali na pegledu kakor goveda tam pred komisijo na Gortini. Ostal je doma, se kdo vpraša, kam so izginili mnogi siromaki? Rekli so v neke daljne čudovite domove da takšni ljudi gredo, pa nihče ni nikoli zvedel kje so ti domovi.
Skrbno prenovljeno kapelico so ponovno blagoslovili blagoslovili 21. maja 2005. blagoslov je opravil duhovnik Jože Berginc z Mute.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010

Občina

Muta

Evidenčna številka dediščine

25554

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob domačiji Herman (Mlake 8), južno od obmejnega mejnega prehoda Pernice.
Mlake 8
2366 Muta

Čas nastanka

Posvečena 21. oktobra 1906; obnovljena 2001/2004

Lastnik / Varuh

Peter Pečnik

Povezave k leksikonu