LoginPokopališki križ pri cerkvi sv. Simona

Foto: Vinko Skitek 2010

Pokopališki križ pri cerkvi sv. Simona

Pokopališki križ pri cerkvi sv. Simona - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Pokopališki križ pri cerkvi sv. Simona

Pokopališki križ pri cerkvi sv. Simona - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Križ je velik in lesen. Pokriva ga valovita dvokapna streha iz pločevine. Na njem visi zelo velik korpus.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno je po ljudskem izročilu križ stal na prejšnjem pokopališču. To je menda bilo na ravnini današnjega šolskega igrišča, vendar ob gradnji šole niso našli nobenih sledi. Se pa najdejo kamni, ki bi lahko dali slutiti pokopališke ostanke v gozdu nad staro šolo.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Križ stoji na pokopališču ob steni cerkve sv. Simona in Jude na Pernicah.
Pernice
2366 Muta

Čas nastanka

Ni znan, obnovljen 1896

Povezave k leksikonu