LoginDavharjeva ali Stoparjeva kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Davharjeva ali Stoparjeva kapela

Davharjeva ali Stoparjeva kapela - Slika 1

Opis

Kapela je zidana in jo pokriva dvokapna streha. Pokrita je s »šitlni«. Vhod v kapelo pa zapirajo železna vrata. Na levi in desni zunanji strani ima kapela niši, ki nista poslikani. Tudi niši v notranjosti nista poslikani. V notranjosti kapele je oltarna miza, na kateri so manjši prostostoječi križ, sveče in železen kipec angela. V ospredju je slika Matere Božje z detetom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je svoj čas stala tik nad hlevom ob stezi mimo Davharjeve žage in mlina. Vsekakor pa Davharjevo ni bilo posestvo srečnih ljudi. Ljudje so tu kot najemniki težko živeli in nekateri tragično končali življenje. Žaga in mlin sta delovala še v začetku petdesetih let minulega stoletja. V pričetku šestdesetih let je bilo vse zravnano z zemljo. Ostala je le kapelica. Na prostoru nekdanje Davharjeve žage danes stoji Stoparjevo.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Na malem notranjem oltarju je slika Marije z detetom in majhno razpelo, ki je očitno novejše.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Sveti Jernej nad Muto 1
Sv. Jernej nad Muto 1
2366 Muta

Čas nastanka

Konec 19. stol.

Lastnik / Varuh

Družina Preglav

Povezave k leksikonu