LoginPoglonova kapelica

Foto: Nina Nahtigal 2009

Kapelica s čelne strani.

Poglonova kapelica - Slika 1

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Pogled na kapelico iz zahodne smeri.

Poglonova kapelica - Slika 2

Foto: Srečko Štajnbaher 2009

Ambient ob kapelici.

Poglonova kapelica - Slika 3

Foto: Nina Nahtigal 2009

Kapelica s čelne strani.

Poglonova kapelica - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapelica pravokotnega tlorisa s petosminskim zaključkom je nastala leta 1888. Fasade členijo šilaste odprtine - portal z enokrilnimi lesenimi vratnicami in okni ter rustika. Kritina je pločevinasta. V notranjosti je kip Marije. Tlak je lesen.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

18255

Geografska določitev lege

Brezni Vrh

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stoletja, 1888

Lastnik / Varuh

Slavica Škurnik, Brezni Vrh 60, Brezni Vrh

Povezave k leksikonu