LoginKomparjeva kapela

Foto: Lilijana Onuk 2009

Komparjeva kapela

Komparjeva kapela - Slika 1

Foto: Lilijana Onuk 2009

Notranjost kapele

Komparjeva kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapela je dvokapna in prekrita s pločevinasto streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zakaj je bila kapela postavljena, lastniki ne vedo. Leta 2009 je bila obnovljena in 6. 9. 2009 tudi blagoslovljena.

VIR: http://www.geoprostor.net (11. 12. 2009); Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku. Remšnik: v samozaložbi, 2003, str. 75; domači kmetije Kompar (2009).

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je velik kip Marije, kateri je kapela tudi posvečena. Nad vhodom je podoba Marije.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Ob cesti v bližini kmetije Kompar, Brezni vrh 52
Brezni Vrh 52
2363 Podvelka

Čas nastanka

Ni znano, leta 2009 obnovljena.

Lastnik / Varuh

Frančiška Veronik, Brezni vrh 52, 2363 Podvelka

Povezave k leksikonu