LoginŠtadekerjeva kašča

Foto: Lilijana Medved 2009

Vhodna fasada kašče s prešo pod sekundarno streho

Štadekerjeva kašča - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Stranska fasada kašče, z razstavljenim kmečkim orodjem

Štadekerjeva kašča - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

Originalna, lesena vrata kašče

Štadekerjeva kašča - Slika 3

Foto: Lilijana Medved 2009

Izvirno, kovano vratno okovje kašče

Štadekerjeva kašča - Slika 4

Foto: Lilijana Medved 2009

lesene žitne skrinje v kašči

Štadekerjeva kašča - Slika 5

Foto: Lilijana Medved 2009

Lesena tramovna gradnja z likovnimi elementi

Štadekerjeva kašča - Slika 6

Foto: Lilijana Medved 2009

Shranjevanje križev iz blagoslovljenega lesa, v zunanji reži med tramoma

Štadekerjeva kašča - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

V okviru Štadekerjeve domačije se je ohranila tradicionalna, iz tesanih brun zgrajena kašča. Stavba je delno podkletena, klet je kamnite gradnje. Čez podolžno fasado poteka nad nivojem kleti lesen gank. Visoka dvokapna streha je prekrita s salonitno kritino, prvotna kritina so bile skodle. Pod enokapnim nadstreškom na stranski fasadi stoji klasična preša za sadje. Tloris lesenega dela stavbe predstavlja kašča s skrinjami za žito ter bivalni del. Stavbo odlikujejo izvirna lesena konstrukcija in originalno stavbno pohištvo. Kašča je z začetka 19. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po pripovedovanju Alojza Valtla so se na ganku kašče radi zbirali domačini ob kozarcu domačega mošta. Stara Štandekerjeva kašča je še danes v uporabi za shranjevanje različnih pridelkov.

VIR: Alojz Valtl (2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

18294

Geografska določitev lege

Zahodno o d prelaza Radelj, SZ od cerkve Sv. Trije kralji
Sveti Trije kralji nad Radljami 66
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

začetek 19. stol.

Lastnik / Varuh

Alojz Valtl

Povezave k leksikonu