LoginAngleški park pri Dvorcu

Foto: IZI FOTO 2009

Angleški park pri Dvorcu Radlje

Angleški park pri Dvorcu - Slika 1

Foto: IZI FOTO 2009

Vodomet v parku

Angleški park pri Dvorcu - Slika 2

Foto: IZI FOTO 2009

Kitajska suličevka

Angleški park pri Dvorcu - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Ob Radeljskem Dvorcu se nahaja zelo dobro ohranjen angleški park iz 18. stoletja. V parku so nasajene različne drevesne vrste, kot so: 4 različne vrste jelk, duglazija, kleki, rdeči hrasti, platana, krvava bukev, tise, zeleni bori, dob, rdeči bor itd.
Posebnost predstavlja tudi skala iz apnenca, ki daje posebne pogoje za rast dreves in grmov.
Park krasi tudi vodna fontana. Gre za vodnjak okrogle oblike z vodometom v sredini. V sredini vodnjaka je okrogel steber s štirimi izviri vode v obliki na steber pritrjenih ribjih glav, iz katerih je tekla voda. Pritrjeni sta še dve ribji glavi, tretja je odlomljena in še ohranjena, četrta je izginila. Na stebru stoji deček z ribo v rokah, iz katere je bil speljan vodomet. Zaradi poškodb vodnjak ne obratuje.

Legenda, zgodovina, pravljica

O zgodovini parka je znanega zelo malo. Prvič je bil omenjen v povezavi s Spodnjim gradom okoli leta 1700 kot tip angleškega parka. Razen eksotičnih dreves so dajale parku čar tudi cvetnice, ki so krasile gredice ob peščenih poteh. V času, ko so bili lastniki Suppanzovi, so v parku rasle vrtnice vzpenjalke, pušpan, rumene lilije in drugo cvetje. V tistem obdobju je bil park tudi izredno lepo negovan. Imeli so rastlinjak v katerem so gojili cvetje. Cvetju so velik pomen posvečali tudi takrat, ko je v Dvorcu delovala gospodinjska šola (1957 – 1962).
Glede na starost najstarejših dreves parka lahko domnevamo, da so jih zasadili v času, ko je bil lastnih zemljišča Feliks Schmit.
Danes Občina Radlje skrbi, da je park vedno urejen.

VIR: Breda Bobovnik, Radeljski park z grajsko pristavo in samostanom, osnovna šola Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, 1993, str. 69., ga. Mateja Jevšnik (2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Na zahodnem obrobju mesta, ob radeljskem Dvorcu, ob magistralni cesti Maribor – Dravograd.
Koroška cesta 68
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

18. stoletje

Lastnik / Varuh

Občina Radlje ob Dravi

Povezave k leksikonu