LoginVodno korito

Foto: IZI Foto 2009

Korito

Vodno korito - Slika 1

Vodno korito - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Korito so ob obnovi leta 2009 naredili iz betona, v preteklosti je bilo leseno.

Legenda, zgodovina, pravljica

Gre za vodno korito, ki je nekdaj z vodo oskrbovalo tam locirano kmečko gospodarstvo. Korito iz 20. stoletja je bilo betonirano, prejšnje je bilo najbrž leseno, danes je korito v celoti prenovljeno. Z izgradnjo vodovoda v Marenbergu je korito izgubilo nekdanjo funkcijo. Napaja ga bogata vodna žila izpod Perkolice, zato ga danes Radeljčani uporabljajo kot vodni vir, kadar zmanjka vode. Korito je bilo leta 2009 prenovljeno.

VIR: Mateja Jevšnik (2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Korito je locirano na severnem obrobju nekdanjega trga pod Starim gradom in Perkolico, Ulica ob potoku 1.
Ulica ob potoku 1
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

Začetek 20. stoletja, starejša različica najbrž dosti prej.

Lastnik / Varuh

Ignac Mithans

Povezave k leksikonu