LoginSitarjev križ

Foto: Lilijana Onuk 2009

Sitarjev križ

Sitarjev križ - Slika 1

Opis

Sitarjev križ je lesen in stoji nekoliko vzhodno od domače hiše. Streha in ograja okoli križa sta leseni. Križ ima razpelo z Jezusom Kristusom in napis INRI nad njim. Lastniki skrbijo, da je križ stalno urejen in okrašen.

Legenda, zgodovina, pravljica

Legenda o Sitarjevem križu se do danes ni ohranila.

VIR: Avgust Sušnik (2009).

Upodobljeni motivi / napisi

Križ z razpelom Jezusa Kristusa in napisom INRI nad njim.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Domačija Sitar, Sv. Trije Kralji 34
Sv. Trije Kralji 34
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

Točna letnica postavitve križa ni poznana. Gospodar kmetije Alojz Sušnik, ki je star 82 let, ne pomni več legende ali zgodbe okoli Sitarjevega križa ali katerega leta je bil postavljen.

Lastnik / Varuh

Avgust in Matilda Sušnik

Povezave k leksikonu