LoginHidroelektrarna na Vuhreščici

Foto: IZI Foto 2009

Hidroelektrarna na Vuhreščici

Hidroelektrarna na Vuhreščici - Slika 1

Foto: IZI FOTO 2009

Hidroelektrarna na Vuhreščici

Hidroelektrarna na Vuhreščici - Slika 2

Foto: IZI FOTO 2009

Hidroelektrarna na Vuhreščici

Hidroelektrarna na Vuhreščici - Slika 3

Foto: IZI FOTO 2009

Hidroelektrarna na Vuhreščici

Hidroelektrarna na Vuhreščici - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Zgrajena je bila leta 1910 in že tega leta so imeli električno razsvetljavo v Vuhredu, v Vuzenici in na Dobravi. Današnja el. moč znaša 42 KW in je odvisna od vodnega pretoka, pridobljena energija pa je speljana v javno el. omrežje.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotna elektrarna je bila uničena med vojno in v neurjih. Tako so leta 1910 postavili novo Malo elektrarno Vuhred. Leta 1986 je elektrarno obnovil g. Ivan Pečovnik.

VIR: Ana Vovk Korže, Vesna Jurač, Vodna učna pot Vuhreščica, Filozofska fakulteta: Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor, 2008, str. 7.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Elektrarna se nahaja pod mostom čez Vuhreščico in pod slapom.
Vuhred
2365 Vuhred

Čas nastanka

1910

Lastnik / Varuh

Ivan Pečovnik

Povezave k leksikonu