LoginDomačija Rosenhof

Foto: Lilijana Onuk 2009

Gospodarsko poslopje

Domačija Rosenhof - Rožni dvor - Slika 1

Foto: Edi Korat 2011

Domačija Rosenhof - Rožni dvor

Domačija Rosenhof - Rožni dvor - Slika 2

Foto: Edi Korat 2011

Domačija Rosenhof - Rožni dvor

Domačija Rosenhof - Rožni dvor - Slika 3

Foto: Edi Korat 2011

Domačija Rosenhof - Rožni dvor

Domačija Rosenhof - Rožni dvor - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Ob severnem robu naselja sta dobro ohranjeni stanovanjska hiša in mogočno gospodarsko poslopje.
Kamnito zidovje gospodarskega poslopja nadgrajuje strma dvokapna streha s polnimi čopi, pokrita s skodli. Hlev v pritličju je sestavljen iz dveh delov, od katerih ima eden lesen strop, drugi pa opečni obok, ki izhaja iz osrednjega nosilnega stebra. V delno lesen senik v nadstropju je dohod izveden po »mostu« z bočne strani poslopja. Stene kamnitega dela skednja se odpirajo z večjimi pokončnimi okni z gladkimi obrobami, mrežami in tradicionalnimi polkni.
Stanovanjska hiša je enonadstropna. Pokriva jo strma streha. V tretji osi je kamnit polkrožen portal s posnetim robom. Fasada je novejša, ob južni steni oporniki in prislonjena lesena lopa. Pritlični prostori so obokani, veža ima grebenaste oboke, desno stopnišče spremlja plitva banja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Gospodarsko poslopje je edinstven spomenik tovrstne arhitekture na širšem območju. V osnovi ga zaradi nekaterih pomembnih detajlov postavljamo v poznogotsko obdobje.

VIR: http://www.radlje.si (30.9.2008); http://www.geoprostor.net (18. 11. 2009); Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 414.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

EŠD 2854

Geografska določitev lege

Središče naselja Radlje, Ulica pod Perkolico 1.
Ulica pod Perkolico 1
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

Prva polovica 17. stoletja

Lastnik / Varuh

Kristjan in Edi Korat

Povezave k leksikonu