LoginDvorec Radlje

Foto: IZI FOTO 2009

Dvorec Radlje

Dvorec Radlje - Slika 1

Foto: IZI FOTO 2009

Vhodni portal

Dvorec Radlje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Stavba je grajena v obliki črke L. Je enonadstropna in ima strmo opečno dvokapnico na čep. V pritličju predirajo severno dvoriščno fasado štirje arkadni loki in portal iz peščenca z grbom gospodov Marenberških in opatinje samostana dominikank (portal je prenesen iz samostana). Pritličje je banjasto obokano, prostori v nadstropju so ravno stropani.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na začetku 18. stoletja so nekdanjo grajsko pristavo na zahodu trga prezidali v Spodnji grad, ki je po uničenju gradu služil grajski gospoščini. Današnja podoba dvorca je močno spremenjena, od prvotne stavbe so ostale le pritlične dvoriščne arkade. Leta 1940 so v dvorec prenesli samostanski portal z grbom Sigfrida Marenberškega in grbom priorice Marije Ivane Linzer. Lastnikov dvorca je bilo več. Zadnji med njimi so bili družina Terezije Suppanz, ki je imela tukaj svojo občasno rezidenco. Po vojni je bila v dvorcu najprej gospodinjska šola, nato dve leti osnovna šola.

VIR: Breda Bobovnik, Radeljski park z grajsko pristavo in samostanom. Osnovna šola Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, 1993, str. 37-39; http://www.geoprostor.net (19. 11. 2009); Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 390.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

EŠD 4824

Geografska določitev lege

Zahodno obrobje Radelj. Koroška cesta 68
Koroška cesta 68
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

Okoli leta 1700

Lastnik / Varuh

Občina Radlje ob Dravi

Povezave k leksikonu