LoginDekoracija na pročelju Pahernikove vile

Foto: Lilijana Medved 2009

Pogled na dekoracijo na fasadi.

Dekoracija na pročelju Pahernikove vile - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Dekoracija ob oknu.

Dekoracija na pročelju Pahernikove vile - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

Dekoracija na vogalu objekta.

Dekoracija na pročelju Pahernikove vile - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Pahernikova vila se nahaja v starem jedru vasi, severno pod cerkvijo Sv. Lovrenca. Zgrajena je bila leta 1877. Njeni lastniki so bili veleposestniki, ki so se ukvarjali zlasti z žagarstvom in trgovino z lesom. Nekoč imenitna stavba je danes ohranila le manjši del svojega prestiža. Najočitnejša je likovna dekoracija okrog oken ter na pilastrih vhodnega rizalita, izvedena v zgrafito tehniki.

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

18299

Geografska določitev lege

V starem jedru Vuhreda, severno od cerkve Sv. Lovrenca
Vuhred 136
2365 Vuhred

Čas nastanka

L. 1877

Povezave k leksikonu