LoginMarkačev skedenj

Foto: Janez Markač 2010

Markačev skedenj

Markačev skedenj - Slika 1

Foto: Janez Markač 2010

Notranjost Markačevega skednja

Markačev skedenj - Slika 2

Foto: Janez Markač 2010

Notranjost Markačevega skednja

Markačev skedenj - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

gspodarsko poslopje kmetije Markač, lesen skedenj z dvokapno streho, stoji nad zidanim hlevom.
V skednju so razstavljena orodja, stroji in pripomočki kmečkih opravil in obrti, kot so: mizarstvo, tesarstvo, kolarstvo, sodarstvo, krovsto.
Na razstavljenih površinah Markačevega skednja so s področja kmetijske dejavnosti poleg drobnih orodij izdelanih na kmetiji za opravljanje kmečkih opravil, razstavljeni kmetijski stroji, kot je mlatilnica iz leta 1915, lesena »BINTA« s še starejšim datumom nastanka, brana, železni plug, slamoreznica, preša za prešanje sadja, ki so jo dokončno rekonstruirali v letu 2010, in mlin za zrno, katerega je skonstruiral in izdelal Anton MARKAČ (1901 – 1970). V tem letu bo tudi postavljena redko videna preša za mečkanje sadja za jabolčnik, pri kateri se v zaobljenem iztesanem deblu kotali kamnito kolo na drogu. Takšno prešo so še še pred okoli petdeset leti uporabljali na tem posestvu.

Legenda, zgodovina, pravljica

Nastanek MARKAČEVEGA SKEDNJA sega v 19. stoletje, ko je pod nazivom Lešnikova koča, Anton Markač kupil to posestvo. Tedaj so bili v tem objektu bivalni prostori, štala in skedenj. V letih 1950 do 1955 so za potrebe bivanja zgradili novo hišo in stara hiša je služila za potrebe kmetovanja. Doživela je kar nekaj rekonstrukcij, da bi zadostila potrebam in trendom, ki so se v teh obdobjih spreminjali. Zadnjo večjo rekonstrukcijo so izvedli v letu 2009, ko je objekt v celoti postal prostor za razstavo in zabavo. Orodja in priprave za različne obrti so dediščina starega očeta Antona MARKAČA in očeta Jožeta MARKAČA. Še posebej Anton je bil strokovnjak za raznorazna področja obrti, kot je žagarstvo, tesarstvo, mizarstvo, kolarstvo, sodarstvo, prekrivanje streh, urarstvo. Za vse te njegove dejavnosti je sam izdeloval orodja in priprave. Ker smo se zavedali vrednot in pomena vsega tega, smo posvečali vsemu temu veliko pozornosti in nege, in so se vsi ti pripomočki in orodja ohranili do danes v odličnem stanju. V čast in spomin na vsesplošnega strokovnjaka Antona, smo želeli javnosti pokazati vse tisto, kar so ustvarili mojstri v bližnji in daljni preteklosti. Vsi predmeti (okrog 100 eksponatov) so od leta 2009 razstavljeni v večnamenski dvoranici poimenovana MARKAČEV ŠKEDENJ, ki služi tudi sprostitvi in okrepčitvi.

VIR: Janez Markač (2010)

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Mrakičev skedenj stoji na kmetiji Markač, Vas 24
Vas 24
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

19. stoletje

Umetnik / Umetnica

-

Lastnik / Varuh

Janez Markač

Povezave k leksikonu