LoginJuntarjeva kašča

Foto: Lilijana Medved 2009

Podolžno oblikovan, delno podkleten objekt, s kaščo in prešo v vrhnjem delu

Juntarjeva kašča - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Originalna lesena vrata v kaščo

Juntarjeva kašča - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

Vrata so spojena z lesenimi cveki

Juntarjeva kašča - Slika 3

Foto: Lilijana Medved 2009

Originalna vrata v klet

Juntarjeva kašča - Slika 4

Foto: Lilijana Medved 2009

Kletna vrata - kovano stavbno okovje

Juntarjeva kašča - Slika 5

Foto: Lilijana Medved 2009

Strop kašče iz tesanega lesa

Juntarjeva kašča - Slika 6

Foto: Lilijana Medved 2009

Originalna vrata v bivalni del kašče

Juntarjeva kašča - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Na domačiji Juntar se nahaja večja, iz tesanega lesa zgrajena kašča. Klet in temelji so kamniti, streha je visoka dvokapnica, krita s skodli. Stavba je iz 19. stoletja. Vrhkletni del je tlorisno deljen v kaščo za hrambo žit ter bivalni prostor, v podaljšku pod isto streho pa se nahaja klasična preša za sadje. Vhodi so ločeni. Stavbo odlikujejo originalno stavbno pohištvo in izvirni stavbni elmenti.

Legenda, zgodovina, pravljica

Okoli 300 let stara kašča je bila namenjena hranjevanju moke, žita, pridelkov in mošta. Z manjšimi popravili se je ohranila do danes. Vsi lastniki kmetije Juntar so kaščo obnavljali v prvotnem slogu. Kašča je v uporabi
še danes.

VIR: Kristina Ribič; Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, številka 21, september 1995, str. 411; http://www.geoprostor.net (17. 11. 2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

8180

Geografska določitev lege

Zahodno od prelaza Radelj, SZ od cerkve Sv. Trije kralji
Sveti trije kralji nad Radljami 64
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Štefan Ribič

Povezave k leksikonu