LoginRuševo gospodarsko poslopje

Foto: Lilijana Onuk 2009

Ruševo gospodarsko poslopje

Ruševo gospodarsko poslopje - Slika 1

Opis

Ruševo gospodarsko poslopje stoji na domačiji Ruš. Objekt je tipično gospodarsko poslopje iz 19. stoletja, z zidanimi hlevi v pritličju in gornjim, lesenim senikom (skednjem). Nad hlevi poteka lesen gank, zunanji lesen hodnik. Streha je bila nekoč pokrita s skodlami – šintli. Poslopju je dodana tudi garaža za avtomobil. V samem poslopju je več primerkov starega orodja in strojev, ki so jih včasih uporabljali na kmetijah.

Legenda, zgodovina, pravljica

Staro Ruševo gospodarsko poslopje iz 19. stoletja je služilo svojemu namenu do leta 2002. Na koncu so imeli v hlevu ovce, ki so popasle pašnike okoli domačije. Simon Štruc, pokojni oče današnjega lastnika Vita Štruca, je s posluhom za ohranjanje kulturne in bivalne dediščine na podeželju uspel pridobiti večje število različnih strojev in orodij, ki so jih uporabljali v preteklosti na kmetijah od Pernic pa vse do Kapunarja. Stroji so skrbno spravljeni v Ruševem gospodarskem poslopju. Želja današnjega lastnika Vita Štruca je urediti muzejsko sobo v prostorih gospodarskega poslopje, kjer bodo predstavljeni vsi ohranjeni predmeti in zgodovina kmetije. Ob gospodarskem poslopju stoji tudi kajša, kjer so bivali podnajemniki in večja, prav tako okoli 150 do 200 let stara, lesena kmečka hiša.

VIR: Ministrstvo za kulturo: http://giskd.situla.org/ (7. 8. 2009); Vitomir Štruc (2009)

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

EŠD 18295

Geografska določitev lege

Domačija Ruš, ob cesti Muta – Sv. Trije Kralji
Sv. Trije Kralji 107
2360 Radlje ob Dravi

Lastnik / Varuh

Vitomir, Tatjana Štruc

Povezave k leksikonu