LoginKapela pri Vuhreščici

Foto: IZI Foto 2009

Kapela pri Vuhreščici

Kapela pri Vuhreščici - Slika 1

Foto: IZI FOTO 2009

Napis nad vhodom

Kapela pri Vuhreščici - Slika 2

Foto: IZI FOTO 2009

Kip Janeza Nepomuka

Kapela pri Vuhreščici - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapela je zidana, ima pravokotni tloris in dvokapno streho.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvič je bila obnovljena leta 1954,potem še leta 1997, ko so jo zaradi novega mostu prestavili v bližnji park.

VIR: Marija Makarovič in Majda Sušek,Trije rodovi o Vuhredu in okolici. Občina Radlje ob Dravi, Vuhred, 1996, str. 29.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti je kip Janeza Nepomuka, ki je zavetnik in varuh mostov.
Nad vhodom je napis: SVETI JANEZ PROSI ZA NAS in freska Božjega očesa.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Središče naselja Vuhred, v neposredni bližini cerkve sv. Lovrenca.
Vuhred 132
2365 Vuhred

Čas nastanka

Zgrajena je bila leta 1912, ko so gradili most čez Vuhreščico.

Lastnik / Varuh

Župnija Vuhred, oskrbuje jo Tončka Pinter

Povezave k leksikonu