LoginPečnikova kašča

Foto: Lilijana Medved 2009

Vhodna in starnska fasada kašče

Pečnikova kašča - Slika 1

Foto: Lilijana Medved 2009

Polkrožno oblikovan vhod v kaščo, z lesenimi, originalnimi vratnicami

Pečnikova kašča - Slika 2

Foto: Lilijana Medved 2009

obokana notranjščina kašče,z izpisanimi letnicami obnov

Pečnikova kašča - Slika 3

Foto: Lilijana Medved 2009

originalno okovje na vratih kašče

Pečnikova kašča - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Ob poti proti cerkvi sv. Janeza na Suhem vrhu se nahaja Pečnikova domačija. Na kmečkem dvorišču se je ohranila podkletena kašča, v celoti zidana iz kamna. Manjšo stavbo prekriva novejša streha, krita s salonitnimi ploščami. Originalna streha je bila strma čopasta dvokapnica, krita s skodli. Klet in kašča sta obokani (banja s sosvodnicami). V kašči so ohranjene lesene skrinje za žito, na steni pa sta izpisani dve letnici, ki pomenita čas obnov. V osnovi je stavba z začetka 19. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pečnikova kašča stoji na kmetiji Pečnik. Kaščo so leta 1868 zaradi požara morali obnoviti, natančna letnica postavitve kašče pa ni znana. V tej kašči so včasih gospodarji shranjevali žita in koruzo, spodnji del pa se je uporabljal in se tudi dandanes uporablja kot klet za mošt. Leta 1975 so obnovili streho.

Vir: Koležnik Stanislav (2009).
Zapisala: Liljana Unuk

Občina

Radlje ob Dravi

Evidenčna številka dediščine

8207

Geografska določitev lege

Samotna domačija, ob cesti Sp. Vižinga - cerkev Sv. Janeza
Št. Janž pri Radljah 47
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

začetek 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Angela Koležnik, Koležnik Stanislav

Povezave k leksikonu