LoginŠtepihi

Foto: Vesna Jurač 2009

Kresnikov štepih

Štepihi - Slika 1

Foto: Vesna Jurač 2009

Pičnikov štepih

Štepihi - Slika 2

Foto: Vesna Jurač 2009

Pečovnikov štepih

Štepihi - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Naselje Dobrava ni imelo izvirov vode, zato so bili nekdanji izviri kot so Toplerjev, Pičnikov, Javornikov, Pečovnikov, Šubejev in Kresnikov izredno pomembni. Domačini te izvire imenujejo »štepihi«, kar pomeni vodnjaki. Pred izgradnjo vodovoda leta 1954 so jih uporabljali kot vir pitne vode. V vodnjakih je voda reke Drave, ki v podtalju ustvarja podtalnico. Skozi prod in pesek, ki je tam, se prečisti. Vodnjake so zavarovali s kamnitimi oblogami in tako preprečili onesnaženje vode.

VIR: Vesna Jurač, Ivan Pečovnik (2009).

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Po vsej Dobravi
Dobrava
2360 Radlje ob Dravi

Čas nastanka

19. stoletje

Povezave k leksikonu