LoginMivčeva kapela

Foto: Lilijana Onuk 2009

Mivčeva kapela

Mivčeva kapela - Slika 1

Opis

Ima dvokapno streho. Na vrhu strehe je majhen lesen križ. Vhodna vrata so lesena in pravokotne oblike. Posvečena je farnemu zavetniku sv. Juriju.

Legenda, zgodovina, pravljica

V kapelici je kip, ki je nekdaj krasil glavni oltar farne cerkve. Domači so ga pred drugo svetovno vojno odkupili od remšniške župnije. Kapela je bila leta 1997 popolnoma prenovljena.
Po pripovedovanju je na tem mestu stal prej križ. Postavljen je bil v spomin na popotnika, ki je šel mimo Mivčeve domačije. Popotnik je prosil za vodo, saj je bil zelo slaboten. Ali je dobil vodo ali ne, ni znano. Popotnik je na mestu, kjer danes stoji kapela, umrl. V njegov spomin so postavili križ, leta 1931 pa so ga nadomestili s kapelo.


VIR: Marjan Račnik, Znano in neznano o Remšniku. Remšnik: v samozaložbi, 2003, str. 73; http://www.geoprostor.net (11. 12. 2009); Beno Breznik (2009).

Upodobljeni motivi / napisi

Nad vhodom v kapelo je napis: SV. JURIJ PROSI ZA NAS ter letnici postavitve (1931) in obnove (1997).
Pod zatrepom je naslikano Božje oko.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Stoji pod lipo, malce nad hišo domačije Mivc, Remšnik 16.

Čas nastanka

1931, križ je stal tam še prej

Lastnik / Varuh

Beno Breznik, Remšnik 16, 2363 Podvelka

Povezave k leksikonu